Szoftver-üzemeltethetőség mérése és befolyásoló tényezői

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kocsis Imre
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az IT menedzsment és üzemeltetési folyamatok számára minőségmérési megközelítések egész tárháza áll rendelkezésre. Ugyanakkor annak a vizsgálata, hogy egy szoftver komponens konstrukciójából adódóan mennyire ‘jól’ üzemeltethető kevesebb figyelmet élvez. Ráadásul a szoftver „vele-született” üzemeltethetőségét befolyásoló tényezők halmaza a mai napig nem világos. Ez részben az ‘üzemeltethetőség’ mint fogalom kontextusérzékenységének, másrészt nehezen definiálhatóságának köszönhető.

A munkámban áttekintem azon modern megközelítéseket, melyek a szoftverek üzemeltethetőségének definiálását illetve mérését tűzik ki célul. A diplomaterv áttekinti a releváns szakirodalmi forrásokat. Az irodalomban dokumentált megközelítésekre építve egy reprezentatív ipari környezetben elvégeztem az üzemeltethetőség kontextusfüggő definiálását és felmérések segítségével javaslok egy megközelítést a szoftverek üzemeltethetőségének minősítésére. Mivel az ipari szakértők szerint a szoftverek naplózási (logging) képessége az üzemeltethetőség egyik legfontosabb befolyásoló tényezője, megközelítést javaslok szoftverek naplózási képességeinek minősítésére is. A felmérések eredményét összevetem az adott ipari környezet incidens menedzsment adatbázisának historikus adataival. Ennek célja, hogy megállapítsam, van-e összefüggés az incidenskezelés jellemző minőségi metrikái és a szoftverek üzemeltethetőségi minősítése között.

Az összefüggések felderítésekor kiderült, hogy az általam javasolt egyes szoftverek üzemeltethetőségét vizsgáló minősítés összefüggeni látszik az egyes szoftverek szubjektív üzemeltetheőségével. Az is világossá vált, hogy az általam javasolt konkrét üzemeltethetőséi metrika, valamint az egyes szoftverekhez tartozó hibajegyek kezelési ideje összefüggésben áll az egyes szoftverek naplózási képességével. Ezen megsejtett összefüggések statisztikai validálásához további nagy számú szoftver mintakészlet vizsgálata szükséges. Ugyanakkor ezen kezdeti eredmények mutatják, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó metrikákat is érdemes figyelembe venni az üzemeltethetőség értékelésekor

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.