Szolgáltatásorientált Architektúra vizualizációja .NET platformon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A napjainkban egyre elterjedtebb Szolgáltatásorientált Architektúrán (SOA) alapuló elosztott rendszerek mérete dinamikusan nő, szerkezete bonyolódik. Ezen rendszerek belső működését átlátni sokszor a rendszerek tervezőinek is komoly mérnöki feladat. A diplomatervem célja, hogy betekintést nyújtson egy tetszőleges SOA rendszer működésébe anélkül, hogy a felhasználónak ehhez komolyabb szakértelemmel kelljen rendelkeznie.

Az elkészített program két fő részből áll:

Az egyik rész beépül magába a vizsgálandó rendszerbe, így a rendszer képes a belső állapotáról automatikusan információt közölni. Ez a beépülés egy általános interfészen keresztül történik, ami a tényleges SOA rendszer működését, annak forráskódját nem érinti, pusztán az egyes szolgáltatás hívások kérésekor és fogadásakor történik egy plusz lépés. Így az állapotinformációk küldése észrevétlen.

A program másik része lényegében egy felhasználói felület, ami képes adatbázisban eltárolt SOA adatok prezentálására. Ezen a felületen jelenítjük meg a rendszer szolgáltatásait, az azokat futtató számítógépeket, a köztük lévő kapcsolatokat, részletes adatokat. Egy feszített gráfként ábrázoljuk a rendszert, ahol a szolgáltatások, számítógépek a csomópontok, a köztük lévő kapcsolatok az élek.

A statikus ábrázolás mellett képes a program nem csak a struktúrát, hanem a működést is vizualizálni. Azaz animációként végignézhetjük, ahogyan egy feladatot megold a rendszer. Az egyes szolgáltatások hívását, a válaszok visszaérkezését követhetjük végig, akár lépésenként, akár folyamatosan lejátszva.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.