Telecare rendszerleíró modellek automatikus szintézise Concerto alapokon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Horváth Ákos
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban gyakori problémát jelent, hogy a rohanó életmódnak köszönhetően kevés időnk marad idős, ellátásra szoruló hozzátartozóink folyamatos felügyeletére, állapotuk nyomon követésére. Ezen problémára kínálnak megoldást a telecare rendszerek, melyek segítségével távolról felügyelhetjük embertársaink egészségi állapotát, nyomon követhetjük a változásokat és szükség esetén beavatkozhatunk segítségnyújtás céljából.

A CONCERTO Európa Uniós projekt egy modellalapú szoftverfejlesztési metodikákat használó módszertan és az azt megvalósító keretrendszer elkészítését tűzte ki céljául, továbbfejlesztve a már létező CHESS metodikát, illetve keretrendszert. Többek között beágyazott, biztonság kritikus rendszerek megvalósítására, fejlesztésére is felhasználható, hatékony megoldást kínálva a nagy megbízhatóságot igénylő rendszerek modelljeinek tervezéséhez, megvalósításához, analíziséhez.

Jelen szakdolgozat egy telecare rendszer modellalapú fejlesztésének egy fázisát valósítja meg a CONCERTO eszköz használatával. A dolgozatban bemutatásra kerül a modellvezérelt, illetve a CONCERTO fejlesztési metodika és a hozzá tartozó modellezési nyelv. Ezen felül részletes áttekintést nyújt a CONCERTO modellezési eszközben használt funkciókról, ezek működéséről és ezzel az eszközzel telecare rendszerek architektúrájának modellezésére megvalósított eljárásról egy platform független példamodellen keresztül. Részletesen ismertetésre kerül a példamodell megvalósításához használt platformfüggetlen, telecare domain és ennek implementálása a CONCERTO eszköztár segítségével. Ezt követően bemutatásra kerül egy konfigurációs metamodell, illetve domain, mely konkrét, megvalósított telecare rendszerekhez készült. Végül pedig ismertetésre kerül a platform független példánymodell transzformációja a konfigurációs metamodellnek megfelelő példánymodellre, az ehhez szükséges statikus, illetve dinamikus leképzési szabályok, a transzformáció pontos megvalósítása tisztán Java nyelven, illetve EMF-IncQuery technológia használatával, végül pedig a transzformáció folyamán fellépett nehézségek, problémák.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.