Terepi mérőeszköz vasúti sínhőmérő hálózathoz

OData támogatás
Konzulens:
Varga Dániel
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Vezeték nélküli szenzorhálózatokat napjainkban egyre szélesebb területen alkalmaznak. Az egészségkövető rendszerek, az épületautomatizálás és a hadi alkalmazások mellett fontos felhasználási terület a környezet monitorozás. Az Evopro KFt. vezeték nélküli vasúti sínhőmérő hálózata (eRTM) megoldást nyújt minden termikus szempontból kritikus vasúti objektum vizsgálatára és a hőmérséklet változásával összefüggő problémák előrejelzésére. Feladatom a szakdolgozat keretében egy olyan kézi mérőműszer tervezése, amely terepi mérésekkel támogatja a sínhőmérő szenzorhálózatok telepítését.

A tervezés első lépéseként megismerkedtem a vezeték nélküli szenzorhálózatok tulajdonságaival. A hálózat felépítését az OSI referencia modellen keresztül vizsgáltam. Tanulmányoztam az IEEE 802.15.4 szabványt, amely a vezeték nélküli szenzorhálózatok alsó rétegeit definiálja, és a ZigBee protokollt, amely a 802.15.4 szabványra építve specifikációt ad a felső rétegekre is. Megismerkedtem a Digi XBee rádiós modulokkal és a Digi saját fejlesztésű, alternatív protokolljával, a DigiMesh-sel. A hálózatban is használt XBee 868LP modult részletesen is megvizsgáltam. Az elméleti tudás megszerzése után kidolgoztam a szenzorhálózat telepítésének támogatását megvalósító mérési módszert, majd a felállítottam a követelményeket a műszerrel szemben. A követelmények alapján meghatároztam a műszer blokkvázlatát, majd a blokkvázlat alapján kiválasztottam a feladathoz szükséges alkatrészeket. Az Altium Designer tervezői programban elkészítettem a mérőeszköz kapcsolási rajzát és nyomtatott áramköri tervét. A műszert működtető szoftver tervezését az architektúra kiválasztásával kezdtem. A fejlesztést a szoftver rendszerterv megadásával folytattam, ami alapján megírtam az egyes szoftverkomponenseket. A szakdolgozatot a mérőeszköz műszaki specifikációjával és a tervezés értékelésével zártam.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.