Térkép alapú eszköz készlet webes üzleti intelligencia keretrendszerhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Vilmos
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Az üzleti döntések meghozatalához elengedhetetlen az egyes működési szintekre, folyamatokra, a tendenciák alakulására vonatkozó információ. Rendezett, szűrt és megfelelően megjelenített adatokra van szükség, akár a szervezet jelenlegi helyzetének felmérése, akár a jövőre vonatkozó konzekvenciák leszűrése a cél.

Üzleti intelligencia alatt mindazokat a technológiákat és alkalmazási módszereket értjük, melyek egy szervezet üzleti áttekintésében, felmérésében, nyomon követésében, döntéseiben nyújtanak segítséget. Egyszerűen megfogalmazva az üzleti intelligencia rendszerek feladata a releváns adatokhoz való hozzáférés leegyszerűsítése.

Diplomamunkám során egy üzleti intelligencia rendszerekhez illeszthető vizualizációs modullal, egy interaktív, térkép alapú adatmegjelenítő eszközzel foglalkoztam.

A dolgozat első részében az üzleti intelligenciarendszerek általános jellemzésével és két piaci termék bemutatásával foglalkozom; továbbá áttekintem a webes térképészeti megoldások elvi, technológiai hátterét.

Munkám fókusza egy pehelysúlyú, interaktív, térkép alapú adatmegjelenítő eszköz megtervezése, majd két különböző technológiával történő implementációja volt. Az eszköz szabadon bővíthető térképbázist használva, terület és pontalapú adatmegjelenítést tesz lehetővé, számos interakciós lehetőséggel (lefúrás, információbuborékok, léptetések). Opcionálisan egy idődimenzió is rendelhető az adatokhoz. Az eszköz modern vékonykliens technológiára épül, és egyszerű hívási felülete révén könnyen integrálható üzleti intelligencia keretrendszerekbe.

Az elkészült eszközöket komplex funkcionális, hordozhatósági és stressz teszteknek vetettem alá. Megállapítottam az egyes irányok előnyeit és korlátait. Végezetül ajánlást fogalmaztam meg arra vonatkozóan, hogy az két implementációs technológia közül mikor melyik a célravezetőbb.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.