Termikus tranziens mérés adaptálása napelemek minősítésére

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Plesz Balázs
Elektronikus Eszközök Tanszéke

A félvezető eszközök világában az elmúlt időszakban a napelemek igen nagy fejlődésen mentek át. A fejlődés egyik kulcsfontosságú pontja az energiaátalakítás hatásfoka, amely a hőmérséklet növekedésével jelentősen csökken. Enne következtében igen fontossá vált a napelemeknél a hőelvezetés megfelelő megoldása.

Dolgozatomban áttekintést nyújtok a napelemek működéséről, a napelemeken végezhető termikus tranziens mérés alkalmazásáról. A mérés során a kezdeti időszakban megjelenő elektromos tranziens miatt jelentős adatmennyiséget veszítünk el. Az eddigi mérések során a tranzienst eltávolítottuk a mért adatok közül, majd a feldolgozó program a rendelkezésre álló adatokból illesztette a hiányzó részt. Elsődleges célom a mérés során keletkező tranziens jelenség vizsgálata, és annak kiküszöbölése. A tranziens létrejöttének megértése érdekében részletesen ismertetem a napelem PN átmenetének fizikai működését. Az elméleti fizikai működés alapján méréseket végeztem. A mérések során megvizsgáltam a napelemek fénnyel történő mérését A mérési paraméterek változtatásával kimutattam a termikus tranziens egyes paraméterektől való függését, ezzel alátámasztva az elméleti fizikai működést.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.