Térstatisztikai Adatok Megjelenítése Silverlight Platformon

OData támogatás
Konzulens:
Cserkúti Péter
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A térstatisztika a tudomány nagyon sok területén hasznos szolgálatot tesz. A statisztikai adatok térbeli eloszlásainak tárolása, feldolgozása és megjelenítése már évtizedek óta nagyrészt számítógépes módszerekkel történik. A térinformatikai szoftverek a mindennapjainkban is egyre nagyobb teret kapnak, az emberek nagy része rendelkezik navigációs eszközzel, több millióan használnak helyfüggő szolgáltatásokat (pl. Foursquare).

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Választási Iroda jóvoltából rengeteg térstatisztikai adat hozzáférhető nyilvánosan, azonban ez térképes megjelenítés hiányában csak az emberek egy kis része számára érdekes. Pedig a megfelelően összeállított térképek nemcsak a tudományos kutatásokat segíthetik nagymértékben, hanem a laikusok számára is érdekes információkat szolgáltatnak.

Ezen szakdolgozat egy olyan speciális térinformatikai rendszer létrejöttét mutatja be, amely képes a Magyarországon nyilvánosan elérhető térstatisztikai adatbázisok megjelenítésére. A rendszer elkészítéséhez jó kiindulási alapot jelentett egy már meglévő rendszer, a BME MOKK Atlasz rendszere, amely ugyanezen adatok térképes megjelenítését valósítja meg, azonban a használata bonyolult, komoly háttérismeretekre van szükség egy térkép megjelenítéséhez. Azonban a cél egy olyan rendszer létrehozása volt, amellyel egyszerűvé válik egy térstatisztikai adatsor megjelenítése, illetve az adatok elemzése.

A térinformatikai rendszerek piaca szerteágazó, rengeteg professzionális megoldás létezik, közülük választani nehéz. További lehetőség volt egy saját, a fent kijelölt feladatra specializált térinformatikai rendszer kifejlesztése. Végül a lehetőségek mérlegelése után erre került sor.

Jelen szakdolgozat nyomon követi a rendszer fejlesztésének folyamatát a térinformatikai alapoktól indulva a technológiák, formátumok összehasonlításán át a megvalósításig. A z óriási mennyiségű statisztikai és térképi adathoz végül sikerült egy olyan rendszert készíteni, amely bár késznek nem mondható, de így is látványos és informatív térképek készítését teszi lehetővé.

A dolgozatot egy rövid kitekintés zárja a rendszer további fejlesztési irányairól, valamint az egyéb felhasználási lehetőségeiről.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.