Tesztkörnyezet fejlesztése fordulatszámmérő szenzorok vizsgálatához

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sujbert László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A diplomamunkám a gépjárművekben található fordulatszám jeladók laboratóriumi tesztelésére hivatott mérőberendezés elkészítéséről szól. A fordulatszámmérők a főtengelyről és a vezérműtengelyről szolgáltatnak információkat a tengelyekre helyezett jeladó tárcsák segítségével. A jelek hiánya vagy téves érzékelése esetén a motorvezérlő egység nem képes a tökéletes járatás megvalósítására.

A feladatom egy olyan szerkezet kitalálására és elkészítésére irányult, amellyel az Audi Hungária Kft. elektromos laboratóriumába hibásan beérkező szenzorok rendellenes viselkedései és hibás paraméterei felderíthetővé válhatnak.

A Bevezetés rövid betekintést ad az autóipar fejlődéséről, digitalizálódásáról, valamint a bonyolult szenzorhálózatokkal ellátott gépjárművek elterjedéséről és ennek szükségességéről. Ezt követi a fordulatszám jeladók motorokban betöltött szerepének, alaptulajdonságainak, működési módjainak és az ezek alapját képező fizikai ismereteknek, az egyes típusokra jellemző egyedi sajátosságoknak és a vizsgálatok tárgyát képező paraméterek fogalmi hátterének a bemutatása. Ilyen paraméterek, melyekről minden mérés során szeretnénk pontos eredményeket kapni, az érzékelt jelek szögelfordulásai, impulzusszélességei, a szenzorok abszolút és ismétlési pontosságainak értékei.

A fejlesztés a korábban alkalmazott mérőberendezés hiányosságainak megismerésével és az új rendszerrel szemben felmerülő követelmények megfogalmazásával kezdődött. Ezt követte egy rendszerterv elkészítése és a hozzá tartozó alkotóelemek legyártatása, beszerzése. Az eszköz digitális jelfeldolgozáson alapul, mely egy mikrokontrolleres egységből és a hozzá szorosan kapcsolódó LabView fejlesztőkörnyezetből áll. A Megvalósítás fejezet a munkám nagy hányadát képező programozási feladat egyes fázisait mutatja be. Végigveszi a beágyazott és grafikus elvű programkódok felépítését, az alkalmazott algoritmusokat és struktúrákat, továbbá funkcionálisan ismerteti az analízist végző személy tájékoztatására szolgáló

LabView-ban írt felhasználói felületet és annak egyes elemeit. Az utolsó két fejezet az elkészült készülék továbbfejlesztési lehetőségeit és a rendszer tökéletesítéséhez szükséges hátralévő feladatokat veszi sorra, majd összefoglalja a fejlesztés egyes fázisait és a felhasználó kezébe adható rendszer elkészültéhez vezető út lépéseit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.