Tisztán optikai jelregenerálás, jelalakformálás vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gerhátné Udvary Eszter
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A diplomamunkámban bemutatom a jelenleg megvalósítható tisztán optikai 2R regenerátorokat az [1]-[11]-es irodalmak alapján. Ezek közül az XGM elven működőt megépítettem a VPITransmissionMaker (VPI) programban és szimulációkat készítettem a működésének vizsgálatához, valamint az optimális felépítésére. A vizsgálatok során kerestem a regenerálandó jel minimális SNR szintjét, amit még képes az eszköz regenerálni megfelelő hibaarány mellett. A SOA erősen hullámhosszfüggő eszköz, ez a regenerátorban nem várt hullámhosszfüggő viselkedést okozhat. Ezért több szimulációt is végeztem ennek kiderítésére. A hullámhosszfüggés a SOA által létrehozott jelkonverzió minőségét befolyásolhatja. A bejövő és a jelkonverzióhoz használt jelek közötti hullámhossztávolság változtatásával ez a függés kimutatható a regenerált jelben, ha van. A regenerátor fő eleme a SOA, ennek nemlinearitását használjuk fel jelalakformálásra. Éppen ezért a regenerátor vizsgálata során a SOA-t részletesebben is megvizsgáltam. A VPI-ban két SOA modell is rendelkezésre áll. A súgó áttanulmányozása és összehasonlító szimulációk elvégzésével, eredményül kaptam, hogy a két modell közül csak a részletesebb SOA_TLM modell alkalmas a regenerátor szimulációjához.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.