Tűzjelző rendszer hurokvezérlőjének továbbfejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tóth Csaba
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A szakdolgozat a G4Touch tűzjelző központ továbbfejlesztett hurokmeghajtó moduljának a szoftverfejlesztését mutatja be. A feladat során részben a régi hurokmeghajtó vezérlőprogramját kellett átportolni, részben pedig új funkciókkal kellett bővíteni.

Az első fejezetében egy rövid, általános leírást adok a tűzjelző rendszerekről és érzékelőkről, ezzel megalapozva a szakdolgozat feladatának elméleti hátterét.

A második fejezetben bemutatom a G4Touch központ felépítését és működését, kitérve a részegységek funkcióira és a kommunikációs protokollokra is.

A harmadik és negyedik fejezetekben a régi és új hurokmeghajtó eszközöket mutatom be, hogy megismerkedjünk a feladat tárgyát képező hardverrel, és hogy elkülöníthetővé váljon az általam végzett munka a meglévő szoftverből átvett részektől. Itt kerül megindokolásra a fejlesztés szükségessége is.

Az ötödik fejezetben vázlatpontokba szedve mutatom be a tervezés és implementálás lépéseit.

A hatodik fejezetben az átportolás előtti teendőket írom le, amit a hetedik fejezetben már a tényleges átportolás lépései követnek majd.

A nyolcadik fejezetben prezentálom, hogy hogyan kellett kibővíteni az átportolt programot és elkészíteni az új funkciókkal bővített vezérlőprogramot.

A kilencedik fejezetben ismertetem a hurokról érkező válaszok kiértékelési algoritmusának megtervezését és kivitelezését, ami magába foglalja a szoftveres zajszűrés megvalósítását is.

A szakdolgozatom végén még említést teszek a fejlesztés során felmerült hibákról és azok megoldásáról.

Legvégül összegzem és értékelem a szakdolgozat-készítés során elvégzett munkát, és megvizsgálom a további fejlesztési lehetőségeket is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.