UVM alapú soros interfész verifikáció

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fehér Béla
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az integrált áramkörök mérete mára elért egy olyan szintet, hogy az ellenőrzésük egy komplex feladattá vált, amelyet nem lehetséges kizárólag manuálisan megvalósítani. A piac gyorsan reagált erre a változásra, és sorban jelentek meg a verifikációt segítő eszközök, módszertanok. A dolgozatban ezekről az eszközökről és módszertanokról teszek említést, és egy verifikációs projekten keresztül mutatom be azok használatát a gyakorlatban.

A dolgozat első fele a verifikációs módszerek osztályozását ismerteti. Bemutatom, hogy a szimuláció alapú verifikáció egyes ágainak mik az előnyei és hátrányai, mikor melyik módszert érdemes alkalmazni. Ezek után áttérek a formális verifikációra, ahol a rendelkezésre álló verifikációs eszközökről és használatukról teszek említést. Végül a két módszert egyesítő assertion-vezérelt szimuláció alapjait tárgyalom.

A második szakaszban az UVM verifikációs módszertant mutatom be. Megvizsgálom, hogyan néz ki egy verifikációs környezet felépítése, könyvtárszerkezete, illetve mik azok a tudnivalók a fejlesztésben, amelyek elősegítik egy könnyen érthető és újrahasznosítható környezet létrehozását.

A dolgozat utolsó részében egy HDL-ben írt AXI–SPI bridge modul verifikációjának folyamatát mutatom be az előzőleg ismertetett módszerek felhasználásával. Először a verifikáció előkészületeit, a tervezést jellemzem pár fejezeten keresztül, majd pedig az implementációt részletezem a környezet felépítésétől kezdve a referenciamodelleken át egészen a tesztelésig.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.