Ütemezés beágyazott rendszerekben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tóth Csaba
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az elmúlt két évtized járműipari fejlesztéseire jellemző, hogy egyre több feladatot bíznak a beépített elektronikus alkatrészekre, ezzel a beágyazott rendszerek komplexitásának és méretének növekedését okozva. A beépített elektronikus vezérlő egységek (ECU) vezérlési, szabályozási, biztonsági és kényelmi funkciókat valósítanak meg.

A rendszertől elvárt valósidejű és biztonságkritikus működésnek a feltétele a hálózatba szerveződő elektronikus egységek, a node-ok között determinisztikus kommunikáció biztosítása. Ehhez szükséges, hogy a kommunikációs folyamatok kiszolgálják a fizikai környezet igényeit oly módon, hogy az esetleges késleltetés mértéke ellenőrzés alatt álljon. A node-okon moduláris szemléletben kialakított szoftver-architektúra alkalmas arra, hogy a futásidejű időparamétereket számoljuk. A protokolltól függő hálózati kommunikáció késleltetését ellenőrző algoritmusokat is ismerjük. Ezek ismeretében a hálózat ütemezhető, és biztosítható a késleltetések határok között tartása.

A feladatom olyan konfigurációk létrehozása, amelyek a hálózaton definiált időkritériumoknak megfelelnek, és eleget tesznek a szabványoknak.

A dolgozatban kiemelem azt a közös szempontot, ami az egymásra épülő szabványok és programozási módszerek rendszerében érvényesül, miszerint eltérő funkciójú, egymással együttműködő egységek a másik belső működéséről nem tudnak, és csak szigorú szabályok szerint létrehozott interfészeken keresztül cserélnek információt. Szükségesnek tartom azt is érzékeltetni, hogy ez egyszerre tükrözi az üzleti világ, a műszaki működés és az absztrakt logika törvényeit.

A dolgozat ebben a szellemben és logikai sorrendben tekinti át az alábbiakat: AUTOSAR szabvány, CAN protokoll, az ütemezési feladat megfogalmazása, a kényszer-kielégítés módszere (Constraint Programming), ILOG CPLEX fejlesztői környezet, az OPL nyelv, és részletesen ismerteti a kényszer-feladatban szerephez jutó változókat és feltételeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.