Vállalati közösségi hálozat felderítése szociometriai adatelemzési módszerekkel

OData támogatás
Konzulens:
Paróczi Zsombor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az internet gyors fejlődésének köszönhetően a 21. században a cégek, vállalatok belső struktúrája és munkakultúrája is változott az elmúlt évek során. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a hatékony, szervezeten belüli kommunikáció és a csapatmunka. A felső vezetés, valamint az emberi erőforrás szakértők felelőssége, hogy a belső munkakapcsolatokat feltérképezzék, és ha szükséges, változtassanak. A közösségi hálózatok felderítése egy-egy szervezetben egyaránt igényel munkapszichológiai és informatikai tudást, hogy a rendelkezésünkre álló adatokat feldolgozzuk, értelmezzük és felhasználjuk.

Diplomamunkám a szóban forgó adatelemzési problémával foglalkozik és egy valós cég két, különböző típusú adathalmaza alapján elemzi a szervezet belső struktúráját és a munkatársak közötti effektív kommunikációt.

Az 1. fejezetben röviden bevezetem a diplomamunkám fő problémakörét és munkám célját. A 2. fejezet során ismertetem az adatelemzés egyre meghatározóbb szerepét napjaink informatikájában, valamint bemutatom főbb felhasználási módjait és megvalósítási folyamatának lépéseit, kitérve a különböző adattípusok kezelésére is. A 3. fejezetben az adatelemzési feladatom által megcélzott munka- és szervezetpszichológia, a szociometria, valamint a közösségi hálózatelemzés kutatásterületeinek témám szempontjából releváns részeivel foglalkozom. A 4. fejezetben részletesen bemutatom feladatomat és annak kiindulási állapotát, a vizsgált adathalmazokat, valamint az adatelemzési folyamatot megvalósító rendszertervet. Az 5. fejezet a felhasznált eszközök és technológiák bemutatásával foglalkozik. A 6. fejezet során ismertetem az elvégzett munka kihívásait és sajátosságait, a rendszerterv, és ez által az adatelemzési feladat megfelelő lépéseinek informatikai megvalósítását, valamint elemzem és összehasonlítom az analízis által kapott közösségi hálózatok. Végül a 7. fejezetben összefoglalom a diplomamunkám legfontosabb eredményeit és saját tapasztalataimat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.