Valós idejű kollaboratív térkép rajzoló alkalmazás HTML5 platformon

OData támogatás
Konzulens:
Balássy György Miklós
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Összefoglaló

A hatékony munkavégzés szerepe napjainkban egyre jobban felértékelődik. Az adott feladat felosztását az egyidejű munkavégzés adta lehetőségekkel párosítva jelentős mértékben fokozható a teljesítmény. Könnyen elképzelhetjük, hogy egy világtérkép megrajzolása rendkívül sok időt fog felemészteni, ha a térképen mindig csak egy ember dolgozhat egyszerre. Az egyidejű munkavégzés lehetővé teszi, hogy ezen az egy térképen akár többen is dolgozhassanak egyszerre, ez pedig lecsökkenti a munkára fordított időt.

A dolgozatomban egy olyan vektorgrafikus térképkészítő alkalmazás megtervezésének és implementálásának folyamatát mutatom be, mely webes környezetben, a böngészőben futtatható, és lehetővé teszi az interneten keresztül az egyidejű munkavégzést. A létező megoldások bemutatása után ismertetem az alkalmazás pontos célját, majd a tervezés egyes lépéseit vázolom fel. Magyarázatot adok ebben a fejezetben a háttér-technológiák választására, és meghatározom a feladat célkitűzéseit, valamint az alkalmazással szemben támasztott követelményeket. Ezt követően távlati képet adok az alkalmazás működéséről, a kliensoldalról, a szerveroldalról és a köztük fennálló kapcsolatról. Rávilágítok a kollaboratív rendszer legfontosabb feladatára, és mutatok megoldásokat a szinkronizáció fenntartásának lehetséges módjaira. A továbbiakban közelebbről ismertetem az alkalmazást, és részletezem annak fontosabb elemeit, illetve nehézségeit. Az ezt követő szakaszban ismertetem a teljes rendszer működését egy konkrét példán keresztül.

A záró fejezetben összegzem tapasztalataimat mind az egyéni, mind a közös munka terén, értékelem az elvégzett munkát a kezdetben megfogalmazott célok alapján, illetve megemlítek néhány továbbfejlesztési lehetőséget.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.