Vezeték nélküli pont-multipont hangátviteli megoldások

OData támogatás
Konzulens:
Fehér Gábor
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Feladatom egy olyan pont-multipont hangátvitelre alkalmas rendszer megtervezése és megépítése volt, mely alkalmas HiFi minőségű hangátvitelt létrehozni néhány 10 m-es távolságon belül. A rendszer elsődleges célja, hogy a szabadtéri hangfalrendszerek esetén használatos, bonyolult kábeles összeköttetések helyett, vezeték nélküli megoldást nyújtson a többirányú hangátvitelre.

Először megvizsgáltam, hogy milyen elterjedt megoldások léteznek jeleneleg a vezeték nélküli hangátvitelre, ismertetve azok előnyeit és hátrányait. A létező rendszerek vizsgálata után megfogalmaztam, hogy milyen kulcsfontosságú céloknak kell teljesülni az általam elképzelt rendszert illetően. Legfontosabb szempont, hogy a többirányú (multicast) hangátvitel úgy történjen, hogy az egyes vevők közti időeltérések az emberi fül számára érzékelhetetlenek legyenek. További lényeges cél a minél nagyobb fokú mobilitás, vagyis hogy a rendszer bárhol - elsősorban szabadtéri körülmények között - működtethető legyen. A megfogalmazott célok alapján felvázoltam egy koncepciót a rendszer felépítésére vonatkozóan, majd részletesen ismertettem a rendszerhez kiválasztott, PurePath™ Wireless nevű kommunikációs protokollt.

A munka gyakorlati része egy adóból és két vevőből álló tesztelési és mérési adatok elvégzésére alkalmas rendszer összeállítása volt. Ehhez - a szükséges alkatrészeket felhasználva - megterveztem és megépítettem a szükséges áramköröket. Miután ezek elkészültek, teszteltem a működésüket, valamint különböző méréseket kezdtem végezni. Megmértem a rendszerben fellépő késleltetéseket az adó és a vevő(k) között, illetve a két vevő közti szinkronitást. Szabadtéri és beltéri mérésekkel megmértem a rendszer hatótávolságát, valamint egy külső mikrokontroller segítségével statisztikai adatokat gyűjtöttem a rendszer működéséről.

A munkát az eredmények értékelésével és a továbbfejlesztési lehetőségek elemzésével zártam.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.