Villamos érintkezők vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Berényi Richárd
Elektronikai Technológia Tanszék

Összefoglaló

A villamos érintkezők technológiájában elismert Ragnar Holm munkásságából kiindulva a dolgozatomban bemutatásra kerültek a villamos érintkezők működésével kapcsolatos legfőbb fizikai kérdések, mint a szűkülési ellenállás és a kontakt-ellenállás fizikai háttere, a terhelőerőtől való függés és az érintkezőkön belüli hőmérsékletfüggés. A technológia egyik legfontosabb kérdése az érintkezők anyagi minősége, következésképpen a használt fémek felületén kialakuló hártyarétegek is, melyek kialakulásának fizikai háttere részletesen bemutatásra került a dolgozatban. A gyakorlatban leginkább használt fémekről részletes anyagismereti összefoglaló is a dolgozat részét képezi. Az anyagismereteket a gyakorlatba ültetve több féle érintkező minta mérésére került sor. A négyvezetékes mérés előnyeit kihasználva az mintaérintkezők R-I (kontakt-ellenállás – áramerősség) és P-R (terhelőerő – kontakt-ellenállás) karakterisztikái készültek el. A felület érdesség és a terhelőerő függésén kívül, vizsgálata alá került az érintkezők kontakt-ellenállás „mászás” (creeping) jelensége is konstans áramerősség esetén. A bevonat nélküli réz alapfém érintkezők külön figyelmet kaptak, illetve a rajtuk keletkező hártyarétegek hatása az érintkezés esetén. Az eredmények alapján általánosan elmondható, hogy a modern érintkező bevonat technológiák nélkülözhetetlenek az esetek legnagyobb részében. Az egyes mintákra jellemző részletes eredmények összegyűjtésre kerültek a dolgozat végén található függelékben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.