Villamos járműtöltő állomás integrálása az Arrowhead keretrendszerbe

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varga Pál
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A villamos járműtöltő állomások olyan intelligens, beágyazott eszközök, amelyek járművek töltésén túl számos egyéb funkcióval szolgálhatják az elektromobilitási piac szereplőit. Mindez az internet új generációjának segítségével valósulhat meg, hiszen a tárgyak internete (Internet of Things, IoT) lehetővé teszi, hogy a töltőpontok hozzáférhetőek legyenek a hálózaton keresztül nem csak humán felhasználók, hanem más infokommunikációs rendszerek számára is. Így ezekből a rendszerekből egy komplex, együttműködő infrastruktúra hozható létre, amely jelentősen hozzájárulhat a villamos energia alapú közlekedés sikerességéhez.

A töltőinfrastruktúra napjainkban zajló, erőltetett ütemű kiépítése során kulcsfontosságú a hálózati integrációval járó lehetőségek felderítése. A töltőállomások által nyújtott szolgáltatások megtervezése éppen annyira fontos, mint az integráció megvalósításának technikai részletei.

Az IoT-keretrendszerek tárgyak internet alapú kommunikációjának támogatását célozzák. Az Arrowhead egy szolgáltatás-orientált architektúrát alkalmazó keretrendszer, amely többek között interoperabilitást, dinamikus konfigurációt, felhő alapú infrastruktúrát és automatikus felderíthetőséget biztosít IoT-rendszerek számára. Ezek a funkciók jól hasznosíthatók a töltőinfrastruktúra kiépítésénél, hiszen az elektromobilitási piac dinamikusan fejlődő és változó környezet, ahol a szereplők közötti kapcsolatok és az infokommunikációs rendszereikből képzett együttműködő rendszerek folyamatos újraszervezésére van szükség.

A diplomaterv az evopro Innovation Kft. váltakozóáramú villamos járműtöltő berendezés fejlesztésére irányuló munkájába kapcsolódik be. Általánosan elemzi a töltőállomások Arrowhead keretrendszerbe történő integrálásából következő lehetőségeket. Bemutatja a töltőállomások hálózatának üzemeltetését, az okos töltés folyamatát, az egyedi akkumulátor-specifikus töltést és az elektromos járművek töltés közbeni, távoli tesztelését. Javaslatot tesz a virtuális töltőállomások bevezetésére, és különös figyelmet fordít a töltők által nyújtott szolgáltatások elemzésére ezekben a használati esetekben. A diplomaterv része továbbá a váltakozóáramú villamos járműtöltő berendezés Arrowhead-integrációját megvalósító szoftver modulok tervezése és implementációja. A rendszer verifikációja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai tanszékén felépített Arrowhead hálózat segítségével valósult meg.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.