Virtualizált unit teszt rendszer fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Lengyel László
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Napjaink összetett és elosztott rendszerei egyre bonyolultabb, heterogén alkalmazásokból, termékekből és szolgáltatásokból állnak, melyek folyamatosan fejlődnek, hogy kielégítsék az üzleti igényeket. Ez a folyamatos változás magas fokú üzleti agilitást igényel – gyorsabb fejlesztést, gyorsabb tesztelést és rövidebb kibocsátási ciklust, ráadásul alacsony kockázattal. Ahhoz, hogy magas minőségű eredményeket érjünk el ezen kihívások ellenére, mind a fejlesztői, mind a tesztelő csapatoknak sokkal korábban és a teljes szoftver életcikluson átívelően kell tesztelniük az alkalmazás minden rétegét, mindezt úgy, hogy a tesztelés ne váljon a fejlesztés szűk keresztmetszetévé.

A diplomaterv elején bemutatom a tesztelés és a hardver virtualizáció elméleti hátterét, különös tekintettel a unit tesztek szerepére és a tesztkörnyezetek virtualizációjának előnyeire. Az ISTQB (International Software Testing Qualifications Board szisztematikus módszertét felhasználva kiválasztom az Evosoft Hungary egy nagyobb projektje számára a legmegfelelőbb virtualizációs szoftvert.

Először megvizsgálom a vállalat szükségleteit, majd ez alapján kialakítom a rendszerrel szemben támasztott követelményeket úgy, hogy az agilis szoftverfejlesztést a lehető leghatékonyabban támogassa.

A követelményeknek megfelelően felállítok egy szempontrendszert, mely alapján analizálom és kiértékelem a különböző piacon megtalálható termékeket. Ezt követően ismertetem a felmerült virtualizációs környezeteket, azoknak a fejlesztési, és automatizálási lehetőségeit, és a választás indokait. A választás során szóba kerülő üzleti szempontokat a TCO elemzés alapján vizsgálom. Ismertetem a fejlesztett alkalmazás jellegzetes integrációs és modul tesztjeit, majd kifejtem a folyamatos integrációt segítő generikus tesztfuttató környezet felépítését, működését, és végül értékelem a kapott eredményeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.