Vonalkövető robot fejlesztése a RobonAUT 2012 versenyre

OData támogatás
Konzulens:
Varga Dániel
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

2012. január 14-én harmadik alkalommal kerül megrendezésre a RobonAUT névre keresztelt verseny. A verseny célja, hogy a mester képzés végéhez közeledő hallgatók megmérettessék magukat egy olyan versenyen, ahol minden eddigi tudásukat fel tudják használni egy komplex tervezési és csapatszervezési feladat keretében. Ezen a versenyen minden csapatnak egy általuk tervezett autonóm robotot kell elindítania, mely egy előre definiált elemekből elkészült pályán kell, hogy végig haladjon. Minden egyes évben a versenyfeladatok változásokon mennek keresztül, így biztosítva a változatos környezetet, mely újabb és újabb megoldásokra ösztönzik a résztvevőket.

A szakdolgozat célja egy a versenyen résztvevő prototípus robot elkészítése. A robotnak képesnek kell lennie tájékozódni a pályán, miközben különböző feladatokat kell teljesítenie. Legalapvetőbb feladat a vonalkövetés és a pályán elhelyezkedő objektumok detektálása.

A prototípus robot elkészítéséhez adott volt egy autómodell és egy mikrokontroller. A feladatok felmérése után a robot elektronikáját terveztük meg. A hardver elkészítése és tesztelése után meg kellett írni a feladatokat teljesítő programrendszert. A robot mechanikai kialakítása is a feladatunk volt.

A szakdolgozatban kitérünk minden munkafázisra. A tervezés és megvalósítás fontos elemeit részletesen ismertetjük. Végül összegezve az elkészült rendszer tulajdonságait, következtetéseket vonunk le, és megvizsgáljuk az esetleges továbbfejlesztések lehetőségeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.