Warriors: skálázható, kliensfüggetlen RPG játékszerver infrastrukturális felépítése Node.js alapokon

OData támogatás
Konzulens:
Gincsai Gábor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dolgozatom célja kettős, bemutatni egy új webes technológiát, a node.js-t, illetve bebizonyítani, hogy alkalmas egy játékszerver a megvalósítására. Ennek megfelelően a dolgozatom is két nagyobb részre oszlik.

Az első rész a technológia bemutatás. Itt ismertetem a Google V8 platform sajátosságait, illetve fény derül arra, hogy miért ezen a platformon született meg a node.js. Az alapjaitól haladok egészen a modulok szintjéig, ahol is tárgyalom a beépített modulokat, illetve a platform kiegészítési lehetőségeit.

Az új technológia ismertetése után, összehasonlítom azt, egy szintén új, de erősebb gyökerekkel rendelkező platform gyermekével, az ASP.NET Web API-val. Az összehasonlítás során több szempont alapján elemzem a két platformot. Megvizsgálom a lényegesebb különbségeket, illetve kitérek arra, hogy számomra miért volt jobb választás a node.js.

A dolgozat második részében ismertetem az általam elkészített alkalmazást. Elsőként megvizsgálom a játék követelményeit, illetve ezeket kiegészítem az általam támasztott követelményekkel. Majd ismertetem az elkészült terveket, illetve a meghozott tervezői döntéseket. A tervek után az alkalmazás komponensenként mutatom be, kitérve az adott komponens implementálási részleteire. Az implementációval foglalkozó fejezet végén az alkalmazás tesztelhetősége, illetve az elkészült integrációs tesztek felépítésének bemutatása található.

Mivel a Warriors projektnek már volt egy .NET-es implementációja, ezért érdekesnek találtam a két implementáció elméleti teljesítmény összehasonlítását, így a dolgozat végén található egy ezzel foglalkozó fejezet. Konkrét méréseket ugyan nem tartalmaz, lévén elméleti összehasonlításról van szó, de nagyon jól szemlélteti a két implementáció közti technológiai eltéréseket, illetve architektúrális hasonlóságokat.

A dolgozat végén egy rövid összefoglaló olvasható a projektről, illetve a további tervekről.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.