Web alapú dashboard fejlesztése DirX szolgáltatások távoli monitorozására és karbantartására

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Villányi Balázs János
Elektronikai Technológia Tanszék

Szakdolgozatom témája egy valós rendszermenedzsmenti feladatra kínál megoldást: Unix és Unix-szerű, Linux operációs rendszereken futó, elsősorban DirX folyamatok távoli irányítását és monitorozását teszi lehetővé egy web-alapú, böngészőben futó irányítópult (dashboard) jellegű alkalmazás fejlesztésével.

A fejlesztett alkalmazás, a DirX Dashboard képes arra, hogy dinamikusan betöltse és megjelenítse egy back-end szerveren tárolt konfigurációs fájlban bejegyzett rendszerek hálózati, kapcsolódási és autentikációs adatait, a rendszerekhez regisztrált folyamatok adatait, valamint az azokhoz társított parancssorból futtatható parancsokat. A dashboard egyúttal megjeleníti a regisztrált rendszerek és folyamatok aktuális állapotát, végül pedig képes végrehajtani a konfigurációs fájlban található parancsokat biztonságos (SSH) kapcsolaton keresztül.

A szakdolgozat első három lényegi fejezetében a dashboard-ok és két DirX szolgáltatás, a DirX Directory és a DirX Identity jellegzetességeit vizsgáltam meg abból a célból, hogy a fejlesztendő alkalmazás felépítését, kialakítását, felhasználói felületét és pontos funkcióit minél közelebbről meghatározhassam. A 2. fejezetben a dashboard-okról adok általános áttekintést, kiemelten koncentrálva a távoli folyamat-, illetve rendszermenedzsment funkciókat ellátó alkalmazásokra. Ezeken a példákon keresztül tisztázhattam a DirX Dashboard felhasználói felületét és az általa kezelt információk milyenségét és mennyiségét. A 3. és 4. fejezetekben a DirX Directory és a DirX Identity általános bemutatása után azok parancssori menedzsment eszközeit tárgyaltam a hivatalos Atos SE dokumentáció alapján, hogy képet adhassak a fejlesztett DirX Dashboard konfigurációs fájlon alapuló felépítéséből fakadó, meglehetősen sokféle képességeiről.

Az 5. fejezetben a fejlesztett alkalmazás dokumentációját mutatom be, illetve a fejlesztés során alkalmazott technológiákat és keretrendszereket tárgyalom röviden. Ez utóbbiak közt megemlítendő a Java alapú back-end szerver JAX-RS Jersey technológiával megvalósított REST szolgáltatása, a konfigurációs XML fájl beolvasása Java objektumokba JAXB-vel, valamint az SSH kapcsolat kiépítése a JSch könyvtár segítségével. A front-end webes alkalmazást és az abba integrált REST klienst Angular2, HTML és CSS technológiákkal valósítottam meg.

Az utolsó fejezetben a tesztelés során szerzett tapasztalatokat foglaltam össze, valamint az alkalmazás továbbfejlesztési lehetőségeit vettem számba.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.