WebGL kalandjáték fejlesztése Typescripttel

OData támogatás
Konzulens:
Rajacsics Tamás
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dolgozatomban egy WebGL keretrendszer segítségével, annak képességeire támaszkodva, néhány saját megoldás, és néhány bevált játékfejlesztői megoldás felhasználásával egy kalandjátékot készítettem, amely – bár egy kereskedelmi céllal készített játékkal nem veszi fel a versenyt – jó példaképp szolgál a modern böngészők és a mai web képességeinek szemléltetésére. A dolgozat elkészítésével nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a játékprogram lehetőleg minél több játékfejlesztési problémából oldjon meg részfeladatokat – ez magában hordozza azt is, hogy a dolgozat terjedelmében nem tudtam minden témát részletekig bejárni. Ezen problémák megoldása során sok mindent kellett megismernem a területen, és ez által szélesítettem a látóköröm. A dolgozatban a problémák megoldását az informatikai területen jártas személyek számára érthetően írom le.

A mai játékok teljesítménye és komplexitása megkívánja a jó szaktudást, a széles látókört és mindenekelőtt dinamikus fejlődéskészséget a szakma embereitől. Dolgozatom elkészítése során sok új dologgal ismerkedtem meg, amelyek hasznosak lehetnek professzionális életemben, ha ezen pályán helyezkedem el, ugyanakkor a dolgozatban ezeket a megoldásokat elég részletességgel írtam le, hogy ebből az olvasó is tudjon ötletet meríteni saját problémáinak megoldása során.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.