Webalkalmazás-platformok összehasonlító teljesítménymérése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ráth István Zoltán
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Jelen dolgozat fő témája a napjainkban használt webalkalmazás-platformok teljesítményanalízise, különös tekintettel a PHP, a Hiphop for PHP és a Node.js technológiákra. Mivel a ma használt alkalmazások egyik legfontosabb követelménye a teljesítmény és ezáltal az erőforrások optimális kihasználtsága, így szeretném ezt a három technológiát kiemelni és két saját fejlesztésű alkalmazáson keresztül megvizsgálni és megállapítani, hogy a legfrissebb technológiák milyen pozitívumokat hordoznak ezen a téren.

A bevezető rész bővebben felvázolja a feladat jelentőségét, majd a felhasznált technológiákat bővebben ismertetése következik. Ahol is betekintést nyerhetünk a három kiemelt technológia legfontosabb tulajdonságaiba. Ezután részletesen bemutatom a mérési elrendezést és a fejlesztett alkalmazásokat. Összegzem, ismertetem és értelmezem a kapott eredményeket az előre meghatározott módszer szerint. Legvégül pedig az összefoglaló részben az elvégzett munkát összesítem, a továbbfejlesztési lehetőségeket megvizsgálom mind az alkalmazásokra, mind a technológiákra nézve.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.