Weboldalak automatizált tesztelése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Jelen dokumentum napjaink informatikájának két meghatározó ágát dolgozza fel és nyújt azokba betekintést. Az egyik ilyen a tesztelés, a másik pedig a tesztelés fáradságos és monoton munkáját enyhítő automatizálás.

Manapság nem ritka, hogy egy-egy programot, weboldalt egyetlen ember, önállóan, akár néhány nap alatt fejleszt le. Azonban bőven láthatunk példát arra is, hogy egy új szoftver megalkotása egy olyan hosszú folyamat, amely rengeteg ember, sőt több különálló csoport munkáját dicséri.

Általánosságban, egy szoftver fejlesztése során mindig szükség van a kész termék, vagy akár egy-egy részegység helyes működésének ellenőrzésére, hiszen egyrészt, hibás szoftvert senki sem ad ki vagy használ szívesen, másrészt pedig minél hamarabb megtaláljuk egy folyamat hibáit, annál kevesebb esély van arra, hogy a hibát követő munka feleslegessé válik.

A fentiek fényében tehát kijelenthető, hogy a tesztelés egy olyan kihagyhatatlan eleme az informatikának, melyet - független a készítők kilététől és céljaitól -, a fejlesztés szerves részének kell tekinteni.

A tesztelés azonban, amellett, hogy elengedhetetlen, könnyedén monotonná tud válni. Egy-egy egység tesztelésére gyakran akkor is szükség van, ha magához az adott elemhez, annak kódjához nem is nyúltunk hozzá. Lehetséges például, hogy az említett egység más eszközöket kezel, de az is lehet, hogy ő áll más, újonnan létrehozott, módosított elemek irányítása alatt. Az elvárt működést azonban ekkor is biztosítani kell, és az egymásra hatást mindig fontos tényezőnek kell tekinteni.

Fentiek segítették elő az automatizált tesztelés kialakulását, mellyel könnyedén ellenőrizhető, hogy a korábban már tesztelt és jól működő részek egy módosítás után továbbra is megfelelően működnek-e.

A feladatom egy olyan Excelre épülő keretrendszer megalkotása volt, mellyel weboldalak tesztelése automatizáltan, lehetőleg univerzálisan oldható meg. Szakdolgozatomban részletekbe menően mutatom be az említett keretrendszer lehetőségeit és a program belső működését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.