Zeneszámok hangnemének automatikus felismerése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bank Balázs Lajos
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A lemezlovasok mixeik elkészítése során a ”Harmonic-Mixing” DJ-technika segítségével egymással harmonizáló zeneszámokat kevernek egymásra. Ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, ismerniük kell a zeneszámok hangnemét. A dolgozat célja, hogy megtalálja a legalkalmasabb hangnemdetektáló algoritmusokat egy DJ-asszisztens szoftver megvalósításához. A dolgozat az irodalom néhány létező hangnemfelismerő algoritmusán keresztül mutatja be a zenei megoldások egy részét, majd az áttekintés után négy detektáló algoritmust valósít meg.

A program alapja a MATLAB környezetben megvalósított keretrendszer, mely képes a megvalósított algoritmusokat nagy méretű zeneszám-adatbázison lefuttatni, és mindemellett könnyen paraméterezhető. A detektálási eredményekről LaTeX formátumban jól áttekinthető mérési jegyzőkönyvet generál, és a létrehozott összefoglalás alapján az algoritmusok szabad paramétereivel egyszerűen hangolható. A detektáló algoritmusok - spektrumanalízis segítségével - a dalok hangnemének meghatározását különféle módon kísérelik meg. A módszerek között szerepel a zenei hangok intenzitásainak kinyerése az audiójelből energiaspektrum-sűrűség alapján, időablakonként a legintenzívebb hangok összegyűjtése, a zeneszám akkordmenetének lejegyzése és a talált akkordok hangjainak összegzése, illetve az amplitúdóspektrum jelleggörbével kompenzált lokális maximumainak meghatározása.

A módszerek segítségével és a szabad paraméterek megfelelő megválasztásával sikerült megközelíteni - és bizonyos feltételek mellett túlszárnyalni - egy elterjedten használt hangnemdeteketláló célszoftver találati eredményeit. A dolgozat tartalmazza a szabad paraméterek optimális megválasztásának folyamatát, és kitér a további jelfeldolgozási technikák bevezetésének lehetőségeire.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.